Control Garda de Mediu – Ce trebuie să știi?

În contextul creșterii preocupărilor legate de protecția mediului și de promovarea sustenabilității, inspecțiile efectuate de Garda de Mediu joacă un rol crucial în asigurarea respectării normelor și reglementărilor în domeniul mediului înconjurător. Aceste inspecții vizează nu numai verificarea conformității legale, ci și identificarea potențialelor riscuri și probleme care pot afecta mediul și sănătatea publică.

Unul dintre principalele obiective ale inspecțiilor Garda de Mediu este de a asigura că agenții economici își îndeplinesc responsabilitățile față de mediul înconjurător într-un mod adecvat și responsabil. Astfel, se examinează documentația, procedurile și practicile implementate de aceștia pentru a evalua conformitatea cu legislația de mediu.

Un aspect important în desfășurarea inspecțiilor Garda de Mediu este gestionarea corectă a deșeurilor. Datele statistice alarmante privind gestionarea deficitară a deșeurilor în țara noastră reprezintă o preocupare majoră. Prin intermediul acestor inspecții, Garda de Mediu urmărește să identifice și să sancționeze practicile incorecte de gestionare a deșeurilor și să promoveze adoptarea unor soluții mai sustenabile și mai responsabile în acest domeniu.

Garda de Mediu: Aspecte-cheie pentru un control reușit

Orice procedură de control desfășurată de Garda de Mediu începe cu o verificare a documentelor de reglementare a activității din punct de vedere mediu. Inspectorii vor examina cu atenție procesele operaționale desfășurate în cadrul societății tale. Dacă activitatea desfășurată generează un impact asupra mediului, principalul act revizuit de Garda de Mediu va fi autorizația de mediu.

Autorizația de mediu este un document esențial care atestă că societatea ta a obținut aprobarea legală pentru desfășurarea activităților cu impact asupra mediului. Pe lângă acest document, inspectorii vor verifica si alte acte importante de reglementare, printre care:

  • Autorizatia integrata de mediu;
  • Viza anuala autorizatie de mediu;
  • Acordul de mediu (in contextul unor proiecte private sau de dezvoltare a unor operatiuni deja existente);
  • Autorizatie privind gospodarirea apelor.

După verificarea documentelor de reglementare a activității, inspectorii vor solicita documentele care atestă respectarea măsurilor legale specifice obiectului tău de activitate. 

Iată principalele aspecte cheie supuse verificării

  • Rapoarte privind monitorizarea factorilor de mediu: Inspectorii vor examina rapoartele privind monitorizarea calității apelor de suprafață, calitatea aerului și alți factori de mediu relevanți. 
  • Fișe de caracterizare a deșeurilor: Inspectorii vor verifica fișele de caracterizare a deșeurilor generate de activitatea ta. Aceste fișe conțin informații despre compoziția și proprietățile deșeurilor, precum și despre modul corect de gestionare a acestora.
  • Contracte cu operatorii autorizați pentru gestionarea deșeurilor: Dacă ai încheiat contracte cu operatori autorizați pentru a colecta deșeurile generate de activitatea ta, inspectorii vor solicita aceste contracte pentru a se asigura că deșeurile sunt gestionate în conformitate cu cerințele legale.
  • Evidența deșeurilor: Inspectorii vor verifica evidența deșeurilor, care trebuie să includă informații despre cantitatea, tipul și modul de gestionare a deșeurilor generate. Această evidență trebuie să fie actualizată și să reflecte în mod precis modul în care deșeurile sunt colectate, transportate, tratare și eliminate conform reglementărilor legale.
  • Raportarea anuală a deșeurilor: ai responsabilitatea de a întocmi și de a prezenta rapoarte anuale care să ofere o imagine clară pe linie de deșeuri.
  • Acte ce dovedesc îndeplinirea obligațiilor către Fondul de Mediu, precum și  a contribuțiilor aferente, în cazul în care realizezi și activități de productie/import sau achiziționezi intracomunitar.

Inspectorii vor examina atent aceste documente pentru a se asigura că activitatea ta respectă toate cerințele legale specifice și că sunt implementate măsuri adecvate pentru protecția mediului. 

Fiind pregătit cu toate documentele necesare, vei putea răspunde în mod eficient solicitărilor inspectorilor și vei facilita procesul de control.


© Copyright @ 2023 bonapetit.ro. Toate drepturile rezervate.